Γιόγκα

Η ησυχία και η παρθένα ομορφιά της περιοχής είναι ιδανική για γιόγκα και διαλογισμό. Ομάδες από πολλά μέρη του κόσμου έρχονται στον Άγιο Ιωάννη για πρακτική άσκηση.